ΚΑΝΕ ΠΑΡΕΑ ΣΤΗΝ ΑΡΟΥΡΑΙΑ...

4 Ιουν 2009

It sux

All my life I try and try to cut off those strings attached to my back and arms. And all I do is get my self tied up.

All I long for is to free myself from those chains wrapped around my legs. And all I achieve is to get enchained tighter.

All I remember is I tried to escape from this sticky web. And all I did was to get my self trapped.

And all I can think of is not to get chained once again. And all I can think of is that my decision will either get me out of the maze or deep into it.

I have to dare. But do I dare to say no or dare to say yes? Which is which?

If I pull out this knife, will I save… or kill from the blood loss?

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου