ΚΑΝΕ ΠΑΡΕΑ ΣΤΗΝ ΑΡΟΥΡΑΙΑ...

24 Νοε 2009

In the memory of…

Remember, remember the 6th of December, the gun powder treason and plot. I know of no reason why the gun powder treason should ever be forgot.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου