ΚΑΝΕ ΠΑΡΕΑ ΣΤΗΝ ΑΡΟΥΡΑΙΑ...

7 Οκτ 2010

Feeling disappointed? Awww... cookie?

Shh... time for atsalakoti's tip of the day


If what you expect from the ones you love 
is to fail you, 
they eventually do. 
4 σχόλια: