ΚΑΝΕ ΠΑΡΕΑ ΣΤΗΝ ΑΡΟΥΡΑΙΑ...

14 Οκτ 2008

key of gold

I found a golden key

One morning in the train

It fell on my boot

And sparkled for my eye

I held the golden key

Between my leather boots

I observed the reflections

Of humans on its metal

I traveled in its gold

The train then stopped

I took the golden key

Held it with my fingers

And walked away with it

I kept ascending

And right after the stairway

Before I reached the door

I gave the golden key

Right there on the spot

I passed by the doors

And I just kept ascending…

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου