ΚΑΝΕ ΠΑΡΕΑ ΣΤΗΝ ΑΡΟΥΡΑΙΑ...

14 Οκτ 2008

You do have the gift but…

-…do you know why when men in leading positions fall, it’s always on their face?

-Because they didn’t watch their step?

-No, it’s because they get pushed too much on the back and fall from up high!

-So do I need to watch behind me now?

-Just saying you need to be careful. After all is anyone behind you?

-Well you are at the back seat!

-Ah… that’s OK. I wont push you… unless I have to.

-It’s nice to have support.

-Certainly…

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου