ΚΑΝΕ ΠΑΡΕΑ ΣΤΗΝ ΑΡΟΥΡΑΙΑ...

22 Οκτ 2008

1985

In 1985 I had a great idea on how to end the Cold War…

In 1985 daddy thought I was an alien…

In 1985 I was two years old…

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου