ΚΑΝΕ ΠΑΡΕΑ ΣΤΗΝ ΑΡΟΥΡΑΙΑ...

29 Μαΐ 2009

To love and despair

To love and despair…
Feels so wicked, almost evil…
this scent I have sensed before.
This irresistible attraction.
Like that demon summoned from my own personal hell.
And even though I know the only ending is destruction.
I always crave for some more of that sweet venom.
This addiction never stops.
I keep craving for this weird so-called love.
And despair comes anyway.
With or without it.
The only certain in this circle…
is that I will trade my life.
To stay with this demon.
And I will not be afraid to die.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου