ΚΑΝΕ ΠΑΡΕΑ ΣΤΗΝ ΑΡΟΥΡΑΙΑ...

22 Ιουλ 2008

I’m a whore, so are you…


Whores

Sell your body, sell your dreams

Sell your voice, sell your fears

Sell your mind and sell your smile

Whore whore whore

You are a whore

Do not apologize

Whore whore whore

Sell your tears for souvenirs

Sell your heart and disappear

Sell your soul and your religion

Whore whore whore

You are a whore

A whore to survive

Whore whore whore

What you need

Just name your price

What you get

Don’t have a pride

Whore whore whore

You are a whore

A whore to survive

Whore whore whore

Whore, you name the price

Whore, you do their fad

Whore, you don’t stand a chance

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου