ΚΑΝΕ ΠΑΡΕΑ ΣΤΗΝ ΑΡΟΥΡΑΙΑ...

4 Ιουλ 2010

I hate being right all the time

It's either knowledge or happiness. Never both.
If you don't protect me. I will.
If you make the same mistake. I'll leave.

Transformation is for the courageous ones.
The others can just lie there and chew leaves.
Wings are meant to be used for flying.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου