ΚΑΝΕ ΠΑΡΕΑ ΣΤΗΝ ΑΡΟΥΡΑΙΑ...

27 Οκτ 2011

ΛΕΦΤΑ ΕΧΟΥΜΕ, ΘΕΟ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ

Αναδημοσιεύω από το Marketing Week

Η ΔΕΗ σε spec 12 εκατ. ευρώ

Η ΔΕΗ Α.Ε προκηρύσσει διαγωνισμό για την ανάδειξη Αναδόχου «Διαφημιστικής εταιρείας-συμβούλου» που θα αναλάβει αφενός την επικοινωνιακή προβολή της σε εταιρικό επίπεδο και αφετέρου τη διαφημιστική προβολή των προϊόντων και υπηρεσιών της, για δύο έτη.
Η δαπάνη αναμένεται ότι θα διαμορφωθεί στο επίπεδο των 12 εκατ. ευρώ. Η ΔΕΗ θα διατηρεί το δικαίωμα προαίρεσης να αυξομειώσει τον προϋπολογισμό σε ποσοστό ως προς την αύξηση +30% και ως προς τη μείωση σε ποσοστό μέχρι –50%, βάσει των πραγματικών αναγκών της. Εάν μετά τη λήξη της διετίας η δαπάνη των διαφημίσεων υπολείπεται του ποσού των 6 εκατ. ευρώ (δηλαδή του 50% του διετούς συμβατικού τιμήματος των 12 εκατ. ευρώ), η ισχύς της σύμβασης θα παρατείνεται αυτόματα για ένα επιπλέον έτος.

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να καταθέσουν εγγυητική επιστολή συμμετοχής ίση με 500.000 ευρώ και εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ύψους 1,2 εκατ. ευρώ. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών των τριών τελευταίων κλεισμένων διαχειριστικών χρήσεων 15 εκατ. ευρώ, με ελάχιστο αποδεκτό όριο ετήσιου κύκλου εργασιών το ποσό των 7,5 εκατ. ευρώ. Σε περίπτωση σύμπραξης εταιρειών, ένα μέλος θα πρέπει να πληροί την προϋπόθεση αυτή. Ως ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών έχει ορισθεί η 9η Δεκεμβρίου. Marketing Week Online( 26 Οκτωβρίου 2011)

Ενώ ο κόσμος δεν έχει να φάει, τα παιδιά δεν έχουν βιβλία και λιποθυμούν από την πείνα, η ΔΕΗ που μας κόβει το ρεύμα εάν δεν πληρώσουμε "χαράτσι" προκηρύσσει διαφημιστικό διαγωνισμό με budget 12 εκατομμύρια ευρώ! Τους εύχομαι σύντομα να ψοφήσουν όλοι μαζί κάπου και όσο πιο επώδυνα γίνεται. Σιχτιρόσκονη πια.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου