ΚΑΝΕ ΠΑΡΕΑ ΣΤΗΝ ΑΡΟΥΡΑΙΑ...

28 Οκτ 2011

CLOSED

My house is NOT always open and my time is paid for, so if you want to visit my house and waste my time, I will charge you for it.

If you don't like it, go to a church or something.

2 σχόλια: