ΚΑΝΕ ΠΑΡΕΑ ΣΤΗΝ ΑΡΟΥΡΑΙΑ...

17 Φεβ 2009

Sick of…

I’m sick of listening to people that keep repeating in huge words and endless conversations that they just don’t like their choices!

Well guess what… most of us don’t either! Life is a bitch blah blah blah…
It has been like that for quite some centuries! It never was fair and we will probably never live to see it becoming fair!
So if you don’t want to live with it, just do something about it and stop whining! You can’t do something about it? Stop whining!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου